Нууцлалын бодлого

Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн огноо: 2021/01/15

Энэ хүү нууцлалын бодлого нь “Энлайтэн Женерэйшн” ХХК (цаашид “Компани” гэж нэрлэх). Таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулах, хэрэглэх, хамгаалах тухай баримт бичиг юм. Компани нь https://enlighten.mn вебсайт болон аппликэйшн (цаашид үйлчилгээ гэх) бүртгүүлсэн бүх хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг доорх заалтын дагуу ашиглагдана.

Хэрэглэгчийн эрх

Хэрэглэгч нь ямар ч үед өөрийн мэдээлэл үрүү нэвтрэх, залруулах, хаах, устгах эрхтэй. Мөн мэдээлэл боловсруулалтад хэрэглэгчээс зөвшөөрөл шаардаагүй байсан ч хэрэглэгчийн мэдээллийн боловсруулалтад хэсэгчлэн татгалзах болон зөвшөөрлөө ямар ч үед цуцалж болно.

Хэрэглэгчийн талаарх мэдээлэл

Үйлчилгээний хүрээнд хэрэглэгч болон компанийн хооронд харилцаа үүсдэг бөгөөд харьцсан мэдээлэл систем дээр хадгалагдаж байдаг. Хэрэглэгчийг вебсайтад зочлох үед интернет хөтөч, хуудасны хүсэлтийн цаг зэрэг бусад техникийн мэдээл нь автоматаар цуглардаг. Та манай платформд зочлоход эдгээр мэдээллийн цуглуулах явц нь автомат болно.

Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг цуглуулдаг арга

Бид таны мэдээллийг гурван аргаар цуглуулдаг:

Мэдээллийн ашиглалтын зорилго

Танд үзүүлж байгаа үйлчилгээгээ алдаа болон дутагдалгүй ажиллуулахыг зорьдог. Тиймээс манай үйлчилгээг ажиллуулах, алдааг олж засварлахад шаардлагатай өгөгдөл хэрэгтэй. Бид өөрсдийгөө байнга сайжруулж, танд тохирсон үйлчилгээг санал болгохыг зорьж байдаг тул pseudonymised хэлбэрт байгаа өгөгдлийг (хэрэглээний профайлаар дамжуулан) сурталчилгаа болон / эсвэл зах зээлийн судалгаа хийхэд шаардлагатай байдаг.

Хамтын ажиллагаа

Зарим тохиолдолд таны мэдээллийг янз бүрийн онлайн үйлчилгээ үзүүлэгч гуравдагч байгууллагын тусламжтайгаар боловсруулдаг (доорх мэдээллийг манай нууцлалын бодлогоос авна уу). Гэхдээ энэ нь зөвхөн өгөгдлийг боловсруулах гэрээний дагуу хатуу журамлагдаг бөгөөд боловсруулалт нь зааварчилгаагаар хянагддаг тул бид боловсруулалтын хариуцлагыг үргэлж хүлээх болно.

Мэдээллийг ашиглах бусад зорилго

Өмнө дурдсан зорилгоос гадна бид хуулийн шаардлагын дагуу нийцүүлэн ажилладаг. Эдгээр нь:

Зөвшөөрлийг цуцлах

Мэдээлэл боловсруулалтыг зөвхөн таны зөвшөөрлийн дагуу хийх боломжтой. Хувийн нууцлалыг хамгаалах тухай имэйл илгээхэд л хангалттай бөгөөд та зөвшөөрлөө дуртай үедээ цуцалж болно.Хүчингүй болгох хүртэл хүчин төгөлдөр болсон мэдээллийн боловсруулалтын хууль ёсных байна.

Хяналтын эрх бүхий байгууллагад гомдол гаргах эрхтэй

Мэдээлэл хамгаалалтын талаар ямар нэгэн зөрчил гарсан тохиолдолд та хяналтын шалгалтын байгууллагад гомдол гаргах эрхтэй.

SSL эсвэл TLS шифрлэлт

Бид SSL эсвэл Интернетийн аюулгүй байдлыг ашиглан аюулгүй байдлын үүднээс, бидэнд илгээгдсэн захиалга, хүсэлт гэх мэт эмзэг контентыг дамжуулахад ашигладаг. TLS шифрлэлт. Шифрлэгдсэн холболтыг хайгч хаягийн мөрийг "http: //" -ээс "https: //" болгон сольж, хөтчийн мөрний түгжээний тэмдэг дүрслэгдэнэ. Хэрэв SSL эсвэл TLS шифрлэлтийг идэвхжүүлсэн бол таны ирүүлсэн мэдээллийг гуравдагч этгээд унших боломжгүй байна.

Та ямар ч үед үнэгүй боловсруулж буй хувийн мэдээллээ авах хүсэлт гаргах эрхтэй. Тухайлбал, боловсруулалтын зорилго, хувийн мэдээллийн ангилал, таны мэдээллийг хүлээн авагчийн ангилал, хадгалахаар төлөвлөсөн хугацаа, засах, устгах эрх, боловсруулалтын хязгаарлалтууд, эх мэдээлэл өгөхийг шаардаж болно.

Бидний хадгалсан, буруу эсвэл дутуу хийсэн хувийн мэдээллийг даруй залруулах хүсэлт гаргах эрхтэй.

Хуулийн дагуу гүйцэтгэх үүргээ биелүүлэх, нийтийн эрх ашгийг хамгаалах мэдээлэл болон илэрхийлэх эрх чөлөөг хэрэгжүүлэх, хуулийн шаардлагыг хамгаалах хэрэгжүүлэхээс бусад тохиолдолд та бидэнд хадгалагдсан хувийн мэдээллийг устгах хүсэлт гаргах эрхтэй.

Та бидэнд өгсөн хувийн мэдээллээ бүтэцтэй, түгээмэл, машинаар унших боломжтой хэлбэрээр авах, эсвэл түүнийг хариуцаж байгаа бусад хүнд илгээхийг хүсэх эрхтэй.

Вебсайт дээр бүртгүүлэх хэлбэрүүд

Та манай үйлчилгээг ашиглахын тулд манай платформ дээр бүртгүүлж болно. Бид таны оруулсан өгөгдлийг зөвхөн таны бүртгүүлсэн үйлчилгээнд ашиглах зорилгоор ашигладаг. Бүртгүүлэх явцад шаардлагатай нэр, имэйл хаяг гэх мэт мэдээллийг заавал оруулах хэрэгтэй.

Үйлчилгээний санал өгөх хүрээнд эсвэл техникийн өөрчлөлт гэх мэт чухал өөрчлөлтүүдийн хувьд бид таны имэйл хаягийг ашиглан танд мэдэгдэх болно.

Бүртгүүлэх явцад оруулсан өгөгдлийг боловсруулах нь таны хүсэлтийн дагуу хийгддэг бөгөөд холбогдох хуулийн заалтыг дагаж мөрддөг.