enlighten.mn
Hero

Шилдгийг ухаалгаар

Дэлхийн шилдэг, шинэ, түүхэн номуудыг хураангуйлж, тэдгээрийн чухал сэдэв, онцлог санааг 20 минутад хүргэж байна.

Сонсоход амар Enlighten аппликэйшн


choise1

Шилдэг номууд

Дэлхийн шилдэг, шинэ, түүхэн номууд

choise3

Бүх платформ

Утасны аппликэйшн болон вебсайтаар

choise3

Хамгийн ухаалгаар

20 минутын аудио болон текст хэлбэрээр

Номын төрөл