enlighten.mn
Hero

Номын дуутай аял

Мэдлэг, чадварын эрх чөлөө, үнэ цэнийг эрхэмлэдэг танд зориулав.

Шилдгийг ухаалгаар

Дэлхийн шилдэг, шинэ, түүхэн номуудыг хураангуйлж, тэдгээрийн чухал сэдэв, онцлог санааг
20 минутад хүргэж байна.

choise1

Шилдэг номууд

Дэлхийн шилдэг, шинэ, түүхэн номууд

choise3

Бүх платформ

Утасны аппликэйшн болон вебсайтаар

choise3

Хамгийн ухаалгаар

20 минутын аудио болон текст хэлбэрээр

Та манай вебсайтаар бүртгүүлж, багц түрээсэлсний дараа аппликэйшнээр нэвтрэх боломжтой.

Номын төрөл