enlighten.mn

Багц

Та багц түрээслэснээр манай бүх номуудыг сонсох боломжтой.

1 сарын багц

9900 төгрөг

1 сарын хугацаанд
+100 гаруй шилдэг номуудын товч хураангуйг
уншиж, сонсох эрхтэй.

6 сарын багц

39900 төгрөг

30% хөнгөлөлт

6 сарын хугацаанд
+130 гаруй шилдэг номуудын товч хураангуйг
уншиж, сонсох эрхтэй.

1 жилийн багц

59900 төгрөг

50% хөнгөлөлт

1 жилийн хугацаанд
+190 гаруй шилдэг номуудын товч хураангуйг
уншиж, сонсох эрхтэй.

Онцлогууд

Шилдэг, шинэ номууд

Дуртай номоо хүссэн цагтаа

Гар утас болон компьютерээр

Аудио болон текст хэлбэрээр

Долоо хоног бүр шинэ ном, сэдэв

Өсөлт, хөгжил